Lãnh Sự Quán Liechtenstein tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Liechtenstein tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Liechtenstein tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Liechtenstein hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Liechtenstein cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Liechtenstein tại thủ đô Hà Nội