Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại TP Đà Nẵng.