Lãnh Sự Quán Grenada tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Grenada tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Grenada tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Grenada hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Grenada cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Grenada tại thủ đô Hà Nội