Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Fiji tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo, Nhật Bản.