Lãnh Sự Quán El Salvador tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự El Salvador tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : lầu 1, số 214 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3744 7102
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/KKFHuTZCe7S31t2h7

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ El Salvador hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán El Salvador gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán El Salvador tại New Delhi, Ấn Độ.