Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Đức (Germany) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Đức (Germany) tại thủ đô Hà Nội.