Lãnh Sự Quán Djibouti tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Djibouti tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Djibouti tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Djibouti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Djibouti tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Djibouti tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản.