Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội.