Lãnh Sự Quán Costa Rica tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Costa Rica tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Costa Rica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Costa Rica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Costa Rica cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Costa Rica tại thủ đô Hà Nội