Lãnh Sự Quán Comoros tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Comoros tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Comoros tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Comoros hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Comoros cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Comoros tại thủ đô Hà Nội