Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 121/40 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 12:00
  • Điện thoại : (028) 3519 3128
  • Fax : (028) 3519 3122
  • Email : trung.dao@daohitech.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/XJ2xs6ZSQGbougj69

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.

Leave a Reply