Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Khu Chế Xuất Tân Thuận

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Khu Chế Xuất Tân Thuận

  • Địa chỉ : Cty TNHH Đúc Chính Xác RAYCHURN, Đường số 19, KCX Tân Thuận, Quận 7, Thành Phố  Hồ Chí  Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3770 0534
  • Fax : (028) 3770 0503
  • Email : hdtkcxtt@gmail.com
  • Website: http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : https://goo.gl/maps/966ZBTBQvN4Rtgoy9