Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Hải Phòng

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Hải Phòng

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Hải Phòng

  • Địa chỉ : TUNG HIEP COMPANY, số 358 đường Thành Tô, Phường Tràng Cát, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại : (0225) 3589 475
  • Fax : (0225) 3589 475
  • Email : ctcvnhp@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : https://goo.gl/maps/7XQvquYZoWDZcjdp9