Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Hải Phòng

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Hải Phòng

  • Địa chỉ : TUNG HIEP COMPANY, số 358 đường Thành Tô, Phường Tràng Cát, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại : (0225) 3589 475
  • Fax : (0225) 3589 475
  • Email : ctcvnhp@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : https://goo.gl/maps/7XQvquYZoWDZcjdp9