Văn Phòng Cơ Quan Đại Diện Các Tổ Chức Quốc Tế Tại Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng Cơ Quan Đại Diện Các Tổ Chức Quốc Tế Tại Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng Điều Phối Viên Liên Hợp Quốc Tại Thành Phố Hà Nội

Chương Trình Của Liên Hợp Quốc Về Phát Triển (UNDP) Tại Thành Phố Hà Nội

Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024) 3726 5520
 • Email : hanoi.registry@unicef.org
 • Website : http://www.unicef.org/vietnam
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share.

Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Tại Thành Phố Hà Nội

Cơ Quan Phòng Chống Ma Tuý Và Tội Phạm Của Liên Hợp Quốc (UNODC) Tại Thành Phố Hà Nội

Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp Của Liên Hợp Quốc (FAO) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3942 4208
 • Fax : (024) 3942 3257
 • Email : FAO-VN@fao.org
 • Website : http://www.fao.org/vietnam/en/
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share.

Chương Trình Phối Hợp Của Liên Hiệp Quốc Về HIV/AIDS (UNAIDS) Tại Thành Phố Hà Nội

Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học Và Văn Hoá Của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Tại Thành Phố Hà Nội

Tổ Chức Phát Triển Công Nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) Tại Thành Phố Hà Nội

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100 | 3850 1888
 • Fax : (024) 3726 5520
 • Email : wpvnmwr@who.int
 • Website : https://www.who.int/vietnam/about
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share.

Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Lầu 3, toà nhà Corner Stone Building. số 16 đường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024)3933 1374
 • Fax : (024) 3933 1373
 • Email : adbvrm@adb.org
 • Website : https://www.adb.org/countries/viet-nam/main
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mBRcrmB875mA1rEi6.

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Phòng 601, số 63 đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3824 3350
 • Fax : (024) 3825 1885
 • E-mail : rr-vnm@imf.org
 • Website : https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/VNM
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ix4srGowNJWaQp3y8.

Ngân Hàng Thế Giới (WB) Tại Thành Phố Hà Nội

Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế (IFC) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Lầu 3, số 63 đường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3934 2282
 • Fax : (024) 3934 2289
 • Email : Lha1@ifc.org
 • Website : http://www.ifc.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ix4srGowNJWaQp3y8.

Văn Phòng Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ Khu Vực Châu Á -Thái Bình Dương (BRAP-OIF) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : phòng #202 & 302 E4B Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự, số 06 đường Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : Thứ Hai đến Thứ Năm, 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 | Thứ Sáu, 08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00
 • Điện thoại : (024) 3573 5243/45
 • Fax : (024) 3573 5247
 • Email : brap@francophonie.org
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/jemNEHnbNBFTLnLu7.

Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024) 3726 5519
 • Email : hanoi@iom.int
 • Website : https://vietnam.iom.int/en
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share.

Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) Tại Thành Phố Hà Nội

Quỹ Phát Triển Nông Nghiệp Quốc Tế (IFAD) Tại Thành Phố Hà Nội

Tổ Chức Liên Hợp Quốc Về Bình Đẳng Giới Và Trao Quyền Cho Phụ Nữ (UN WOMEN) Tại Thành Phố Hà Nội

Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu Tại Hà Nội

Phòng Thương Mại Châu Âu tại Thành Phố Hà Nội

Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp (CCIFV) tại Thành Phố Hà Nội

Phòng Thương Mại Hoa Kỳ (Amcham) tại Thành phố Hà Nội

Phòng Thương Mại Úc (Auscham) tại Thành phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Phòng 2707, Tòa nhà AB Bank, số 101 đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : N/A
 • Fax : N/A
 • Email : auschamhanoi@auschamvn.org
 • FB : N/A
 • Website : http://www.auschamvn.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6YkhqHFksePq7e8u7.

Phòng Thương Mại Anh (BritCham) tại Thành phố Hà Nội

Phòng Thương Mại Canada (CANCHAM) tại Thành Phố Hà Nội

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hồng Kông Việt Nam (HKBAV) tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Business Center, khách sạn Hanoi Hotel, D8 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3845 2270
 • Fax : (024) 3845 9209
 • Email : hanoi@hkbav.org
 • Website : https://www.hkbav.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/dYDKdnZdD57xBio18.

Phòng Thương Mại Ý (ICHAM) tại Thành phố Hà Nội

 • Địa chỉ: Casa Italia, số 18 đường Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (024) 3824 5997
 • Số fax: N / A
 • Email: N / A
 • Trang web: https://icham.org
 • Bản đồ: https://g.page/18lephunghieu?share.

Phòng Thương Mại Ấn Độ (INCHAM) tại Thành phố Hà Nội

Phòng Thương Mại Bắc Âu (NordCham) tại Thành Phố Hà Nội

Hiệp hội Doanh Nghiệp Singapore Việt Nam tại Thành Phố Hà Nội

Hiệp Hội Thương Mại Đài Loan tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà DETECH, 08 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3562 7481
 • Fax : (024) 3562 7490
 • Email : ctchn888@gmail.com
 • Trang web : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/tkth8bVNTvFnN86x5.

Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại thành phố Hà Nội

Phái Đoàn Thương Mại Nga tại Thành Phố Hà Nội

Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) Tại Thành Phố Hà Nội

Phái đoàn Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie Tại Thành Phố Hà Nội

Văn Phòng Cục Xúc Tiến Đầu Tư và Thương Mại – Vùng Flanders Tại Thành Phố Hà Nội

Văn Phòng Xúc Tiến Xuất Khẩu và Đầu Tư - Vùng Brussels Tại Thành Phố Hà Nội

Cơ Quan Hợp Tác Phát Triển Đại Sứ Quán Italia tại TP Hà Nội

 • Địa chỉ : Casa Italia, số 18 đường Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại : (024) 3718 4661 | 3718 4662
 • Fax : (024) 3934 1662
 • Email : utl.hanoi@esteri
 • Website : https://hanoi.aics.gov.it/
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/18lephunghieu?share.

Văn phòng Tùy viên Quân sự Philippines Tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Căn số 8, Tầng 12B, Tòa nhà T2, Times City, số 458 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại : (024) 3726 3724
 • Fax : (024) 3726 3725
 • Email : N/A
 • Trang web : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mHsWj57scTbKu1s98.

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Tại Thành Phố Hà Nội


👉 Danh Sách Các Đại Sứ Quán Nước Ngoài Tại Thủ Đô Hà Nội