Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : số 1B Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM).
  • Giờ làm việc : Thứ Hai đến Thứ Năm, 07:30 – 17:00 | Thứ Sáu, 07:30 – 14:30
  • Điện thoại : (028) 3822 2057
  • Fax : (028) 3822 1780
  • Email : hcmc@iom.int
  • Website : https://vietnam.iom.int/vi/v%C4%83n-ph%C3%B2ng-iom
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/w5UBBzmXWjcCyKeWA