Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) Tại Hà Nội, Việt Nam

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Phòng 601, số 63 đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
  • Điện thoại : (024) 3824 3350
  • Fax : (024) 3825 1885
  • E-mail : rr-vnm@imf.org
  • Website : https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/VNM
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ix4srGowNJWaQp3y8