Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại TP HCM

Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại TP HCM

Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đan Mạch tại Thành phố Hồ Chí Minh (DECO) hỗ trợ cho các công ty của Đan Mạch các dịch vụ thương mại cũng như Chương trình Đối tác Kinh doanh Danida (DBP).

Công dân Đan Mạch cũng có thể xin cấp mới hộ chiếu (passport) tại đây nếu có đặt hẹn trước.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự : vào thứ Hai và thứ Tư, từ 8h30 đến 11h00 sáng

Vui lòng đặt hẹn trước qua điện thoại : (028) 3821 9373 , ext 13