Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ : số 09 đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
  • Số điện thoại : (0232) 3825 411
  • Email : huongdkkd@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Bình