Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Quảng Nam

  • Địa chỉ : số 02 đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại : (0235) 3810 429
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam