Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Nam Định

Tỉnh Nam Định

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Nam Định

  • Địa chỉ : số 172 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
  • Số điện thoại : (0228) 3640 619
  • Email : liendkkd09@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Nam Định