Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Long An

Tỉnh Long An

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Long An

  • Địa chỉ : số 61 đường Trương Định , phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
  • Số điện thoại : (0272) 3826 428
  • Email : thanhtao@longan.gov.vn
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Long An