Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Yên Bái 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái 

Địa chỉ : phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại : 069.250.9430

Fax : 069.250.9334

Website : https://yenbai.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/krG9CMWcKVxpDL469

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Yên Bái sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.