Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Vĩnh Long

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Long 

Địa chỉ : số 71/22A đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại : 02703.832727

Fax : 02703.823304

Website : https://vinhlong.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/DUwJer4w8TkfhrQc7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.