Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Tuyên Quang

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang 

Địa chỉ : đường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại : (0207) 3816227

Fax : (0207) 2529227

Website : https://tuyenquang.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/neJYuPQHEZemCThj8

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.