Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Thái Nguyên 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên 

Địa chỉ : số 17 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại : 0692.669166 – 0912.091.944

Fax : 0280.3859488

Website : https://thainguyen.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/buo1NVbyjQNL9wTG9

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.