Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Thái Bình 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ : đường Lê Quý Đôn Kéo dài, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh  Thái Bình.

Điện thoại : 0692760314 | Fax : 0227 3.830.531

Website : https://thaibinh.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/8wjqs2mERDEZFaF47

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Thái Bình sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.