Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Hoà Bình 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hoà Bình 

Địa chỉ : phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại : 0692709599

Fax : 02183855311

Website : https://hoabinh.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/juqvApggp6E2UQrc7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Hoà Bình sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.