Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Hưng Yên 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ : số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại : 0692.849.003

Fax : 0221.3863482

Website : https://hungyen.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/9Avq5sbCCsGUDv276

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Hưng Yên sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.