Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Hải Dương 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương 

Địa chỉ : 132 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại : 069.2829382

Fax : 069.2829009

Website : https://haiduong.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/73bTz1WC5My28X1j9

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Hải Dương sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.