Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Hà Tĩnh

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh 

Địa chỉ : Ngõ 1, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tỉnh.

Điện thoại : 0692928672

Fax : 0692928500

Website : https://hatinh.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/TCbFtuMmtndUJ52h6

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.