Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Cao Bằng

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng 

Địa chỉ : Đường Tân An, Phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại : 0241.3822631

Fax : 0241.3822631

Website : https://caobang.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Bu5Cygnwq9uPDFb77

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Cao Bằng sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.