Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Cà Mau

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cà Mau 

Địa chỉ : 66 đường Nguyễn Hữu Lễ, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại : 02903831877

Fax : 02903822434

Website : https://camau.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JuVgXR28EV9d5rHB6

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Cà Mau sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.