Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Bến Tre 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bến Tre 

Địa chỉ : số 404D đường Đồng Văn Cống, phường 7. thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại : 0693561472 – 0693561033

Fax : 0693561065

Website : https://bentre.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mcTce1ri5uzPhDvN9

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Bến Tre sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.