Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Bắc Ninh 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh 

Địa chỉ : số 14 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại : 0692609341

Fax: 02223822631

Website : https://bacninh.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/T8vqLaJKB49mpLJG7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.