Đại Sứ Quán Iceland tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Iceland tại Bắc Kinh, Trung Quốc

*** Ghi chú :

  • Bộ phận Visa mở cửa vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, và thứ Năm từ 14:00 – 16:00