Đại Sứ Quán Albania tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Albania tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Văn phòng Đại sứ quán : 28 Guanghua Rd, Jian Wai Da Jie, Chaoyang, Beijing, China
  • Giờ mở cửa : thứ Hai đến thứ Năm, từ 08:30-17.00 | thứ Sáu từ 08.30-14.00
  • Điện thoại : +86-10-65321120
  • Fax : +86-10-65325451
  • E-mail: embassy.beijing@mfa.gov.al
  • Website: http://www.ambasadat.gov.al/china
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vx1qU6cQQgGsaRxaA