Đại Sứ Quán Nepal

Đại Sứ Quán Nepal tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Nepal hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nepal tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại ...
Read More

Đại Sứ Quán Nepal tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Nepal tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Nepal hiện chưa thành lập Đại ...
Read More