Cơ Sở Xét Nghiệm COVID-19

Danh Sách Cơ Sở Xét Nghiệm COVID-19 Được Bộ Y Tế Phê Duyệt

Xét nghiệm Covid-19 ở đâu? Bộ Y tế cho biết, tính đến 03/02/2021 đã có 96 đơn vị được phép ...
Read More