🇷🇺

FAQ

TLSQVN tại Vladivostok 🇷🇺

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vladivostok – Nga 🇷🇺 Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya Str., 107/1 🇷🇺 ...
Read More
FAQ

ĐSQVN tại Nga 🇷🇺

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga🇷🇺 Địa chỉ: 13, Bolshaya Pirogovskaya, Mat-xco-va, LB Nga, 119021🇷🇺 Điện thoại: +7 (499) ...
Read More
FAQ

TLSQ VN tại Perth – ÚC 🇦🇺

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Perth – ÚC 🇦🇺 Địa chỉ: Level 8, 16 St. Goerges Terrace, Perth ...
Read More
FAQ

ĐSQVN tại Srilanka 🇱🇰

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Srilanka 🇱🇰 Địa chỉ: 30/5, Ward Place, Colombo 7, Xri Lanca 🇱🇰 Điện thoại: ...
Read More
FAQ

TLSQVN tại Thượng Hải 🇨🇳

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Thượng Hải –  Trung Quốc 🇨🇳 Địa chỉ: 3F, Huachen Financial Mansion, No. ...
Read More
FAQ

TLSQVN tại Fukuoka 🇯🇵

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Fukuoka – Nhật Bản 🇯🇵 Địa chỉ: 4th Floor, AQU HAKATA, 5-3-8 Nakasu, ...
Read More
FAQ

PĐ ASEAN VN tại Indonesia 🇮🇩

Phái Đoàn Thường Trực ASEAN Việt Nam tại Indonesia 🇮🇩 Địa chỉ Số 9 Jl. Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat 10310, ...
Read More
FAQ

TLSQVN tại Sydney 🇦🇺

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Sydney – Úc 🇦🇺 Địa chỉ: Suite 205 Level 2, Edecliff Centre 203-233 ...
Read More