Nước Nào Có Lãnh Sự Quán Tại TP Đà Nẵng

Các Nước Có Lãnh Sự Quán Tại TP Đà Nẵng

Sau đây là danh sách các nước có mở Văn phòng Lãnh Sự Quán tại TP Đà Nẵng :

🇨🇳 Trung Quốc

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

🇯🇵 Nhật Bản

Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản (Japan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

🇱🇦 Lào

Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ : Số 16 đường Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 • Điện thoại : (0236) 3821 208 | 3886 874
 • Fax : (0236) 3822 628
 • Email : laoconsulat@vnn.vn | laoconsuldanang@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/cgldn
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/EE7iD2A1YfqRSohF9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Lào (Laos) tại thủ đô Hà Nội. và Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

🇷🇺 Nga (Russia)

Tổng Lãnh Sự Quán Nga tại thành phố Đà Nẵng

 • Địa chỉ : số 22 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 • Giờ làm việc : tiếp công dân vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm từ 10:00 đến 12:00. Trả kết quả vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 10:00 đến 12:00.
 • Điện thoại : +84 (236) 3822 380 ; +84 (236) 3818 528 (khi gọi từ Nga) | (0236) 3822 380 ; (0236) 3818 528 (khi gọi trong Việt Nam)
 • Fax : (0236) 381 85 27
 • Email : rusconsdanang@mid.ru
 • FB : https://www.facebook.com/RusConsDanang/
 • Website : https://rusconsdanang.mid.ru
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/tBF1eBMCoUZUZnBn6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nga (Russia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Nga (Russia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

🇰🇷 Hàn Quốc

Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (South Korea) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

🇪🇸 Tây Ban Nha

Lãnh Sự quán Tây Ban Nha tại Đà Nẵng

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Tây Ban Nha (Spain) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Tây Ban Nha (Spain) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).