Cửa khẩu Tân Nam

Tân Nam (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Mơn Chây (tỉnh Prey Veng, Cambodia)

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thông thương với cửa khẩu quốc tế Mơn Chây thuộc xã Cra Bao, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.