Cửa Khẩu Quốc Tế Na Mèo

Cửa Khẩu Quốc Tế Na Mèo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ)

Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) – Namsoi (tỉnh Huaphanh, Lào)

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo là cửa khẩu quốc tế đường bộ trên vùng đất bản Na Mèo xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo là điểm cuối của quốc lộ 217, qua cầu trên dòng Nậm Xôi thông thương sang cửa khẩu Namsoi (Nậm Xôi), huyện Viengxay, tỉnh Huaphanh, Lào.

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cách thành phố Thanh Hóa 194 km, cách trung tâm huyện lỵ Quan Sơn 53 km về phía Việt Nam và cách tỉnh lỵ Xamneua của Huaphanh 80 km, huyện lỵ Viengxay 40 km về phía Lào.