Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng

  • Mã Chi cục HQ KCN Trảng Bàng : Đội TTHQ KCX và CN Linh Trung 3 : 45F1 | Đội TTHQ KCN Phước Đông : 45F2
  • Địa chỉ : xã An Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 3896 072
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/JiDktmvL2V7BxmqY9

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.