Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát

Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát

  • Mã Chi cục HQ CK Xa Mát : 45BC
  • Địa chỉ : xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại : (0276) 872 518
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/UhH8KTrAtqCbrd6C8

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.