Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7303D – Vĩnh Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7303D – Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7303D – xã Vĩnh Ninh – huyện Quảng Ninh – Quảng Bình

  • Địa chỉ : thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
  • Điện thoại : (0232) 3910 911
  • Fax : (0232) 3910 919
  • Email : dangkiem7303d@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/efN2vFcV9mjsA6RY7