Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Điện Biên

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Điện Biên

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Điện Biên

  • Địa chỉ : đường Trần Đăng Ninh, khu phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  • Điện thoại : (0215) 3824 708
  • Fax : (0215) 3826 623
  • Email : sgtvt@dienbien.gov.vn
  • Website : http://sogtvt.dienbien.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ocsuZmGChGtNkHRJ8