Đại Sứ Quán Senegal tại Thành Phố Đà Nẵng

Đại Sứ Quán Senegal tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Senegal hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Senegal tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Senegal tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Senegal gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Senegal gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Senegal tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A