Đại Sứ Quán Mali tại Thành Phố Đà Nẵng

Đại Sứ Quán Mali tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Mali hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mali tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Mali tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Mali tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Mali tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A