Đại Sứ Quán Indonesia tại Thành Phố Đà Nẵng

Đại Sứ Quán Indonesia tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Indonesia tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A