Đại Sứ Quán Costa Rica tại Thành Phố Đà Nẵng

Đại Sứ Quán Costa Rica tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Costa Rica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Costa Rica tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Costa Rica tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Costa Rica tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A